Nhận file xác minh doanh nghiệp quảng cáo Facebook 

Vì lý do bảo mật với Facebook nên mình ​​​​sẽ gửi nó qua email cho bạn.

Điền đầy đủ thông tin của bạn ở bên dưới để nhận File trong Email

Lưu ý: Hãy đảm bảo thông tin của bạn chính xác khi được gửi đi. Chúng tôi sẽ bảo mật tuyệt đối thông tin của bạn và bạn có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.

Nguyễn Văn Phú

Facebook Agency

>