Quy trình xác minh Business Manager

Vui lòng làm theo các bước hướng dẫn bên dưới để được xác minh BM một cách nhanh nhất.
(Nên sử dụng máy tính để thao tác được nhanh nhất).


Bước 1: Lấy link chia sẻ BM

Trong trường hợp bạn chưa biết cách lấy có thể làm theo video hướng dẫn ở bên dưới.

Bước 2: Để lại thông tin vào Form bên dưới

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều BM cần xác minh, hãy điền vào một dòng (Xem chi tiết ở đoạn cuối video trên).

>